play
Thompson gashes Kansas with his legs (0:47)

Kansas State QB Skylar Thompson runs in three touchdowns to help the Wildcats take down Kansas. (0:47)